Потенция и диабет 1 типа

2179

Потенция и диабет 1 типа

Потенция и диабет 1 типапотенция и диабет 1 типа Най-отчетливите симптоми на невроза. Терапия с лекарства и билки за нерви. Психотерапия при натраплива невроза, паническо разстройство (страхова невроза).

Още в текста: ♠ Какво е невроза ♠ Стандартно лечение ♠ Психотерапия ♠ Лекарства ♠ Хомеопатия ♠ Алтернативно лечение с билки ♠ Демир бозан за нерви ♠ Помощни лечения ♠ Видове невроза ♠ Симптоми ♠ Тревожност ♠ Безсъние ♠ Депресивна невроза ♠ Поставяне на диагноза

Какво е невроза

Съдържание:

Дълбоко и хронично разстройство на нервната с-ма, при което трайно и дълбоко се променя психоемоционалното състояние, се нарича невроза. Тя се съпътства с понижени умствени и физически способности. Характеризира се с натрапчиви мисли, истерия, слабост и апатия.

Неврозата се отнася към патологиите, които протичат тежко. От нея страдат хора, постоянно подложени на недоспиване, преумора, стресови преживявания, огорчение и други подобни.

Как да я разпознаем?
Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Неврозата понякога има чисто физически проявления и не е трудно да се разпознае

Неврозата поставя отпечатък и на психически и емоционален, и на физически план. По-долу ще изброим подробните симптоми. Те са достатъчно много, за да се постави прецизна диагноза. Но ако трябва да се обобщи накратко, то неврозата е трудност да се понася животът. Неувереност, постоянна тревожност, липса на активност и желание за такава, както и физическите им проявления като потене, тремор, болезненост в сърд.област и други.

С невроза животът е мъчителен. Никой не би бил съветван да стисне зъби и да търпи. Лечението на такова състояние е без алтернатива. В противен случай то заличава радостта и дори смисъла от живота.

Стандартното лечение на невроза

Човечеството знае за неврозата от 240 години. Шотландецът Уилям Кулен започва да я изследва още през 1776 година. За 2.5 века стотици изследователи са дали приноса си. Създадени са множество теории, методики и способи за лечение.

Стандартно терапиите се провеждат в две насоки:
 • психотерапевтична ( днес се прилагат три основни метода – разговор, когнитивна терапия и хипноза);
 • медикаментозна (ползват се основно транквиланти, невролептици, антидепресанти и ноотропни препарати и психостимулатори).
Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

В тежките форми болният се чувства като в клетка, като в капан, от който няма измъкване

Подходът е от психологически методи към лекарствени. Медикаментите се използват при тежките форми на болестта. През целия курс на лечение имат място природните средства – лекарствените растения, които облекчават състоянието, подпомагат терапията и повишават ефективността й.

Психотерапия при невроза

Основната задача на психотерапията е да нормализира начина, по който болният възприема околния свят. Неразделна част от това е установяване на причините за разстройството и разширяване на кръга от интереси.

Пълно излекуване настъпва, ако на болния се удаде – с помощта на лекаря, да осъзнае причините за своето безпокойство и страхове.

Психотерапията лекува чрез информация. Съществуват множество методи – групови и индивидуални, аналитични и коригиращи, краткотрайни и системни… Терапевтът избира подхода, който смята за най-ефикасен за конкретния случай, и го подменя, докато намери оптималния.

Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Психотерапията помага на болния да осмисли проблема си, което слага началото на излекуването

Най-често използвани методи на психотерапия при невроза са:

 • групова терапия;
 • арт-терапия;
 • автогенна тренировка;
 • психодрама
 • психоанализ
 • когнитивна терапия.
Групова терапия

Работи се в групи от 6-8 души, като сеансите са през 3 – 7 дни. Дискутират се особеностите на различните ситуации и конфликти, за които разказват пациентите, и се обсъждат пътищата за преодоляването им. Всеки участник разказва затова как се справя с болестта. Основно внимание се отделя на факта, че неврозата е напълно лечимо заболяване.

Разновидност на груповата терапия е семейната, в която се интегрират всички близки роднини на болния. Ефективността й е много висока, защото винаги установява източника на психическата травма. Разкриването на травмиращия фактор, както и помощта на всички близки, ускоряват процеса на оздравяване. Паралелно с това се оздравява и семейният климат, което води до много високи и бързи резултати.

Арт-терапия

Това е лечение чрез изкуство – изобразително, театрално, музикално. Има за цел да свали вътрешното напрежение у пациента. Той оползотворява в творчество. В помощ идват самоизразяването и самопознанието.

Автогенна тренировка
Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Автогенната тренировка съчетава дълбоката релаксация с положителни утвърждения

Представлява съчетание от дълбока релаксация и самовнушение. Пациентът първоначално постига дълбоко отпускане (на всяка мускулна група отделно), след което се минава на психическо ниво чрез повтаряне на утвърждения (напр. „Аз съм напълно спокоен“). Третият етап е задаване на „ритми“ като спокойствие, топлина и други. Методиката изисква продължително време за овладяване. Плюс е, че е приложима в домашни условия с помощта на аудио записи.

Автогенният тренинг учи на контрол върху психическите, а и върху някои физиологични процеси като дишането.

Психодрама

Прилага се групово и индивидуално. Същността е драматична импровизация с цел вникване във вътрешния свят на пациента. Прилича на разиграване на театрална сцена, при което на повърхността излизат дълбоко стаени обстоятелства, чувства и възприятия.

Психоанализа

Съществуват повече от 20 концепции за съвременната психоанализа. Класическата се основава върху вербализиране на мислите по пътя на асоциации, сънища и фантазии. Целта е да се изведат на преден план несъзнавани конфликти, комплекси, желания и преживявания, които са причина за възникналата невроза.

Психоанализата се провежда на етапи:
 • 1 етап – събиране на материал по пътя на тълкуването на сънища и предизвикването на асоциации;
 • 2 етап – интерпретация по пътя на тълкуването на конфликтни ситуации;
 • 3 етап – анализ на съпротивите;
 • 4 етап – преработка и пренастройване на психиката.

При разбора на изходните данни (примерно съновиденията) доста се ползва психоаналитичната символика по Фройд. Примери:

 1. Кръгово движение (път) – безизходна ситуация;
 2. Стена – препятствие;
 3. Змия, бастун, небостъргач – фалически символи (символ на половия член/ мъжкото начало). Същата функция имат всички дълги твърди предмети;
 4. Шапка, пещера – символ на женския полов орган;
 5. Стълба – кариерен път и много други.

И до днес мненията относно ефективността на психоанализата са нееднозначни. За някои специалисти тя превъзхожда всички останали методи за психотерапия, а други отричат самата теория за несъзнаваното, а следователно и целия метод, който е основан върху нея.

Когнитивно поведенческа терапия
Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Пациентът преживява отново и отново ситуацията, която го тревожи, но под защита

Когнитивната терапия е най-използваният метод в днешно време. Представлява възпроизвеждане на ситуацията, която провокира у пациента безпокойство и тревожност, но това се случва в безопасна среда. Това позволява на болния разумно да оцени случващото се, да се погледне отстрани, да се абстрахира от силните емоции. Първо се отстранява невротичното състояние, а след това започва проектиране на друг начин на мислене до пълно изместване на предизвиквалите тревожност нагласи.

Хипноза

Представлява контролирано изменение на съзнанието, подобно на транс. Специално обучени терапевти навлизат в несъзнаваните слоеве, където намира причините за неврозата, и провеждат желаното преструктуриране. На практика хипнозата е внасяне на хармония между съзнавано и несъзнавано, между чувствата, мислите и действията.

Използва се при много широк кръг проблеми с психиката и емоционалността, много е ефективна за овладяване на панически атаки.

Терапия на паник атаки

Паническото разстройство (доскоро наричано страхова невроза), както всички тревожни разстройства, се третира с изброените по-горе методи. За златен стандарт в лечението на тази разновидност се смята когнитивната терапия.

Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Паническата атака е нещо много страшно

Психоаналитиците предполагат, че причината за мъчителните атаки лежи в безсъзнателни конфликти като затаена агресия, чувство за вина, отделяне от родителите и други. Те работят не директно с пристъпите на паника, а с конфликтите под тях.

Психологическите методи за лечение на неврозите са бавни. Обичайно те отнемат години, особено при психоанализата, която се базира на редовни сеанси.

Конвенционалната медицина често забравя да ползва ресурса на природата в помощ на този вид патологии. Но с времето е доказано, че лечебните растения имат уникален потенциал в това направление. Те са безусловно утвърдени като съпътстващи и подпомагащи средства.

Нещо повече – все по-често се срещат пациенти, които изтъкват излекуването си чрез билки. Пример затова са редица потребители на лечебния сбор от растения под търг.наименование Демир бозан. В отзиви те го хвалят и му благодарят за избавянето си от неврози, тревожни състояние, депресии и дори от панически атаки. Някои отзиви ще прочетете ТУК (текстът продължава и след отзивите): Лечение на панически атаки и страхова невроза – как ми помогнаха билките:

Лекарства за невроза

Когато методите на психотерапията не водят до желания резултат, възниква необходимостта от медикаменти. За това се използват основно 4 групи препарати, които третират различни направления – транквиланти, невролептици, антидепресанти, ноотропни препарати и психостимуланти.

Антидепресанти
Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Антидепресантите се имат за задължителна профилактика на склонността към самоубийство

Антидепресантите притежават изразено седативно действие. Ефективни са при психомоторна потиснатост. Много полезни за профилактика на самоубийствата. Повлияват симптомите за няколко дни, но самата терапия продължава от 3 до 36 месеца.

Медикаментите от този вид са десетки. Делят се на 6 групи според начина на действие. Едни потискат обратното захващане на моноамините, други – на серотонина, трети – на моноамин оксидазата. Има и растителни.
Сред по-често ползваните наименования са: Амитриптилин валеант (3.14 лв), Анафранил (6.26 лв), Ципралекс (18.12 лв), Есобел (15.18 лв), Есцитил (6.71 лв), Ленуксин (12.06 лв), Есциталопрам (7.55 лв).

Анафранил (кломипрамин)

Активната съставка е кломипрамин. Продава се по 10 и по 25 мг, по 30 бр в кутия. При надлежи към трициклични антидепресанти. Специално се ползва при натрапливи състояния, фобии и паник разстройство, нощно напикаване.

Транквилизатори (транквиланти)

Транквилизаторите по фармакологичен ефект са сходни на невролептиците, макар да притежават различен механизъм на действие. Те премахват тревожността и напрежението, страхът и перманентното безпокойство. Другата крайност е спобността им да предизвикват апатия спрямо обстоятелства, които преди са създавали стрес.

Този вид медикаменти също са огромно число. Основните групи са:

 1. Бензодиазепини;
 2. Пропандиолови производни – мепробаматът, темпидон.
Бензодиазепини

По-известни наименования са хлордиазепоксид (Eлениум, Либриум), диазепам (Реланиум, седуксен, валиум), оксазепам (Пракситен, Тазепам), бромазепам (Лексотан), алпразолам (Ксанакс), транксен, клоназепам (Ривотрил, нитразепам (Еуноктин, радедорм) и други. Те усилват действието на гама аминомаслена киселина, с което се постига успокояване.

Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Бензодиазепини са показани при перманентно разстроена способност за сън и почивка

Медикаментите от подгрупата се прилагат срещу липса на сън, постоянно ниво на стрес, депресия, невроза, мускулни спазми. Те правят пациента по-достъпен за психотерапия. Но в големи дози се стига до апатия, вялост, сънливост, леко гадене до усещане за разбитост. Транквилизаторите намаляват активното внимание и забавят времето за реакции.

Широко се използват транквилизатори като мепротан (мепробамат, андаксин) и триоксазин. Всеки има свои психофармакологични особености. При избора е важно да се отчитат не само симптомите на болестта, но и индивидуалните реакции на болния. Така например едни болни добре понасят диазепам (седуксен) и лошо – триоксазин. А други – обратното.

Диазепам (Реланиум, Валиум, Седуксен, Фаустан, Сибазон)

Това са различни търговски наименования на препарати с една и съща активна съставка – диазепам. Те са бензодиазепинови транквилизатори. Действат против тревога, гърчове и безсъние, нормализира вегетативната с-ма.

Както хлордиазепоксид (либриум, елениум), така и диазепам притежават силно изразено релаксиращо действие.

Разликите са в детайлите. Седуксен в сравнение с Либриум оказва по-силно вегетативно-нормализиращо и по-слабо сънотворно влияние, а в малки дози предизвиква ефект на стимулация. Дозите се подбират индивидуално, започвайки се от една таблетка либриум (10 мг) или седуксен (5 мг). Ежедневно дозата се повишава на 1-2 таблетки и средно на 20-60 мг либриум или 10-30 мг седуксен. При лечение на неврози нерязко са достатъчни 5-10 мг на денонощ.

 • Оксазепам (тазепам) заема междинно положение между либриум и седуксен. При средни дози до 2-3 бр дневно (по 0,01 г) не предизвиква вялост и сънливост.
 • Лоразепам (лорапам) в дози 0,5-0,7 мг в денонощие и феназепам от анксиолитиците (от 0,5 до 10 мг, средно 1,5-2,5 мг на денонощие) намаляват тревогата, предизвикват мускулно отпускане в по-голяма степен, отколкото седуксен и либриум.
 • Нитразепам има изразено сънотворно действие. Медазепам има изразено успокояващо действие, без да причинява значителна вялост и мускулна отпуснатост. Триоксазин има по-слабо действие срещу тревожност, обаче не причинява такава силна вялост и сънливост и има активизиращо влияние.
Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Раздразнително и нетърпимост – те са в едната крайност на скалата на изпитваните емоции, а в другата е апатията и безразличието

Транквилизаторите са показани, когато неврозите протичат с чувство на тревога, емоционална напрегнатост, фобии, вегетативни разстройства, нарушения в съня и лека депресия. Тези препарати с успех се прилагат при всички форми на неврози. Специално при страховите неврози и тежките фобии те не отстраняват напълно страха, но правят болния по-достъпен за психотерапия.

Специалистите отбелязват, че при лечение на натрапчиви състояния, в това число и фобии, по-ефективни са либриум и седуксен. Триоксазин е показан при ангионеврози, хлордиазепоксид (елениум, либриум) – при диенцефални кризи, феназепам – при невротични депресии и фобии, нитразепам (еуноктин, радедорм) – при нарушения в съня.
При лечение с транквилизатори при болни с неврози терапевтичният ефект най-често настъпва примерно след 10 дни.

Невролептици

Те притежават по-силно успокояващо действие, отколкото транквилизаторите. В групата влизат наименования като аминазин, резерпин, трифтазин, халоперидол, тиоридазин (Mellaril, Sonapax) и др.
Използват се широко в психиатричната практика. В големи дози провокират странични реакции като скованост, понижено настроение, липса на полово влечение, аменорея, напълняване.

При лечение на неврози се прилагат по-рядко и обичайно – в малки дози. Например аминазин се ползва през нощта при тревога и безсъние. Левомепромазин се прилага с доза 25 мг преди сън при упорито безсъние и в средни дози (50-100 мг) при страхова невроза и фобии, при които транквилизаторите не са успели да премахнат тревогата. Халоперидол е показан в дози 1,0-3 мг на таблетки и на капки (0,2% разтвор). Тиоридазин повлиява психопатологичната симптоматика, но в по-слаба степен.

Психостимуланти
Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Неспособността за умствена работа, концентрация и съобразяване са чести проявления на неврозите

Препаратите от тази група временно повишават умствената и физическата работоспособност (психическа и двигателна активност). Ефектът се постига чрез бърза мобилизация на резервните възможности на организма, но многократният пример на психостимуланти ги изтощава. В същото време те отслабват действието на сънотворните невролептици. Самите те като препарати пречат на съня, затова не се препоръчват във втората половина на деня. Обратно, най-явните им ефекти са бодрост и прилив на сили.

Видове

Централно действащите симпатомиметици: амфетамин, дексамфетамин, метамфетамин, метилфенидат, пемолин, фенкамфамин, модафинил, фенозолон, атомоксетин, фенетилин, лисдексамфетамин.
Ксантиновите производни: кафеин, пропентофилин.

Ноотропни и други: меклофеноксат, пирацетам, деанол, оксирацетам, фипексид, пиритинол, цитиколин, низофенон, пирисуданол, ацетилкарнитин, линопирдин, анирацетам, идебенон, прамирацетам, пролинтан, адрафинил, пипрадрол, винпоцетин.

Физиологичното им действие е много сходно с действието на кофеина и отчасти на адреналина.

Други средства

За предпочитане е при астенични състояния да се назначават общоукрепващи средства (фитин, хематоген, витамини), заедно с природни тонизиращи екстракти и отвари. Те не притежават отрицателните свойства на химическите стимулатори и не се наблюдава привикване. Освен това подобряването на общото състояние на болния и вдигането на тонуса на нервната му с-ма облекчава достигането на терапевтичен ефект от прилагането на други средства. Освен това пациентът става по-резистентен по отношение на психотравмиращите въздействия.

Неорозал М (Neorosal M)

Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарстваТаблетната форма на рибофлавина представлява силно чувствителен към светлината продукт, който се продава в защитени опаковки. Представлява витамин В2, който е необходим на тялото за редица свои процеси. Насочено работи срещу умора в очите.

Хомеопатия

Хомеопатичните препарати се отличават с висока ефективност, но при условие, че бъдат правилно подбрани. Средствата се назначава съответно на симптоматичната картина и типа заболяване.

 1. Игнатия амара в потенция 6, 12 и 30 се назначава при истерии, висока чувствителност и впечатлителност, а също и при постоянни промени на настроението, съчетано с болезненост в главата.
 2. Платина в потенция 3, 6 и 12 помага на болни с истории, за които е характерна надменност, арогантност, студенина и театрално афиширане на всякакви оплаквания и усещания.
 3. Хамомила вулгарис в потенция 3, 6 и 12 е отлично хомеопатично средство за болни от женски пол, с чувствителност към болка, раздразнителни са и груби.
 4. Пулсатила в потенция 3, 6 и 12 е показана за нежни и хленчещи хора с разни и непостоянни симптоми на невроза.
 5. Нукс Вомика в потенция 3 и 6 е показана за т.нар. делови хора, които постоянно са заети и натоварени и се оплакват от нарушения в съня.
 6. Актеа Рацемоза в потенция 6, 12 и 30 се използва за лечение на климактерична невроза, която се характеризира с повишена впечатлителност, неуравновесеност, слабост и разстройство на храносмилането.
 7. Аргентум Нитрикум в потенция 6, 12 и 30 е добър препарат за пациенти, които страдат от страхове и тревоги, а също и при фобии от открити пространства, тесни проходи и стаи. За тези хора е характерна меланхолия, тъга и любов към сладкото
 8. Москус в потенция 6, 12 и 30 се назначава в случаи на слабост на нервната с-ма и пристъпи на превъзбуда.
 9. Гелсемиум семпервиренс в потенция 3, 6 и 12 се препоръчва на страдащи от психически стрес, тремор на крайниците, повишена чувствителност, раздразнителност и тревога.
 10. Анакардиум ориентале в потенция 3 и 6 се изписва, когато се съчетават астенични и хипохондрични черти + намалено внимание, разсеяност и различни болки.
 11. Туя окциденталис в потенция 3, 6 и 12 е хомеопатично средство, подхождащо на тревожните и мнителни болни, страдащи от различни страхове и повишена впечатлителност.
 12. Кокулус индикус в потенция 3 и 6 се изписва на жени, страдащи от истерия, често виене на свят и проблеми със съня.
 13. Лахесис мутус в потенция 6, 12 и 30 подхожда на болни от женски пол с климактерична невроза. Препаратът помага при редуване на пристъпи на психическа възбуда с периоди на апатия.

Алтернативно лечение с билки

Редица лечебни растения притежават свойства, подобни на описаните по-горе лекарства. За разлика от тях, те не предизвикват привикване и резистентност. Но действието е по-бавно и меко и изисква по-дълъг период на приложение.

Сред известните рецепти при неврози спадат:
Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Спиртни екстракти – тинктури, се правят и в домашни условия

 • Женшен корен – по 15-25 капки трикратно, към 100 мин. преди нахранване или под формата на таблетки по 0,15 г (3 пъти Х 1 бр);
 • Екстракт от елеутерокок – по ½ лъжичка от чаените трикратно, около ½ часа преди нахранване;
 • Настойка от лимонник – по 20-30 на бр. капки двукратно;
 • Екстракт от левзея (маралов корен) – по 20-30 на бр. капки двукратно, преди нахранване. Има го и на таблетки;
 • Настойка ехинопанакс – по 30-40 бр. капки до три на брой пъти;
 • Настойка от стеркулия – по 1 5-20 капки до три на брой пъти;
 • Настойка аралия – по 30-40 капки до три на брой пъти;
 • Пантокрин – по 30 на бр. капки до 3 пъти, преди нахранване;
 • Сапарал – 0,05 г по 1 таблетка трикратно, след нахранване.

По-горе посочихме леч. растения, които не са характерни за нашите ширини. Но родните билки също имат потенциала да се впишат в този списък. Така например шестте растения в състава на сбора Демир бозан обладават подчертано лечебно действие срещу депресии. Вижте мнението на лекар, психиатър, който предпочита природните пред химическите с-ва, когато се касае за страхови неврози и депресии: Д-р Михайлов за билките при депресии.

Съдържанието на Демир бозан като билки за нерви

Лечебните растения не са като медикаментите – целенасочени за точно определена болест. Една и съща билка влияе върху няколко на брой системи, върху три пъти повече симптоми и в крайна сметка – върху цялостното състояние на човека. Забелязали сте, че за едно и също страдание се дават по няколко десетки различни билкови рецепти и обратното – едно и също растение е показано за различни болести. В тази своеобразна пенкилер-същност на билките се крие тяхното чудо. Те се отразяват комплексно, а когато се съчетават, силата им нараства неимоверно.

Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Фитолечението има място при неврозите – и като профилактика, и като помощно средство, и като лечебно при леките случаи

Описаното преимущество на фитолечението е двойно по-ценно при неврозите заради техните многостранни проявления. На болен с разстройство на нервната си с-ма му трябва средство и за лошия сън, и за главоболието, и за тремора, и за вътрешната потиснатост, и за сърцебиене… невъзможно е да изброим всички симптоми. А и при всеки болен те са в оригинално съчетание.

Поради всичко описано народн. лечители по-често работят със сборове, знаейки как да взимат ползи от различни растения и да ги съчетават в букет.

Пример за такова съвършено съчетание е Демир бозан. 6-те билки в него и поотделно лекуват различни проявления на болестите на нерн.с-ма, но в комбинация се получава вълшебно средство. Това всеки ден го доказват нови и нови страдащи, които са намерили облекчение в силата на българската природа.

Шестте билки в Демир бозан укрепват и нервите, и сърцето, и тялото като цяло, помагайки му да активизира силите си за справяне н болестта. Продължителното му прилагане дава възможност на растенията да разгърнат способностите си, така че силата им да се усети на практика.

Съществено е да се забележи, че билковото лечение не се рекламира като супер лекарство, което да замени хапчета и психосеанси. Напротив – разумното е то да се въвежда като подкрепа и съпорт, за да се получи и по-бърз, и по-стабилен резултат.

Но нека разгледаме що за билки са включени в Демир бозан и защо помагат при неврози.

Глог

Той очиства кръвта, има кардиотоничен ефект и умее да подобрява съня. Заедно с това помага при неврози и заболявания на централн. нервна с-ма, при сърд.-съдови заболявания, тахикардии, аритмии, атеросклероза и други. От всички билки в сбора, тази има силен и подчертан ефект, дори и да се прилага моно.

Като цяло глогът се приема без особени опасения, защото не е токсичен. Има известни противопоказания – при наличие на хипотония и брадикардия.

Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Щом ще лекуваме неврози в домашни условия, глогът е средство от първа линия

Как работи? Той понижава възбудимостта на централн. нервна с-ма. Такъв ефект директно се постига с тинктура от глог, която се приема по 20-30 на брой капки, предхождащи основните хранения за деня.
Рецепта за тинктура: сок от пресни цветове на глог се смесва с двойно количество 90-градусов спирт и се настойват петнайсетина дни. После се съхраняват на тъмно и преди приемане се разрежда с някаква течност.

Прекрасно средство за невроза е отвара от плодове на глог. Рецептата е 20 г сух глог кипи 15 минути в 200-250 мл вода и накрая се долива още, за да се възстанови първоначалното количество. Една лечебна дозичка от отварката е супена лъжица, като повторенията за деня са 3.

При лечението на неврози в качеството му на успокоително средство приоритетно се ползват цветовете на глога. От тях се прави тинктура по следния образец: 1 част цветове на 10 части спирт. Този път престояването е само седмица. Единичната дозичка е 30 на брой капки, размиване както обикновено в течност, може топличка. Прави се четирикратно, около час предхождащо яденето.

При нервен шок е по-полезна друга рецепта: 3 големи лъжици цветове се варят в 0.6 – 0.7 л. К-вото се разпределя на три приема. Същата схема е показана при сърдечни страдания. Подходяща е и за деца, макар и в намалена доза.

Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарстваЗа сваляне на нервно напрежение се ползват сухи плодове по следната формула: 1 от големите лъжици плодчетата на 0.3 л, много здраво кипнати. Оставят се за 2 чаша на топло. Единичната доза е преди всяко нахранване, по 1-2 от същите по големина лъжици.

При различните видове неврози, особено при климактеричната, глогът избавя от прекомерното безпокойство, от повишеното потене, от раздразнителността. Подходяща за това рецепта е:

700 г червено вино, 350 г плодове от глог – сухи. Събират се в общ съд и добре се запушват. Поставят се в тъмен и студен долап за 14 дни. После се потребява сутрин, преди всякаква храна, и вечер преди лягането. Дозичката е 50 мл. Курс – 18 дни. Ако се повтаря, да е след 14-дневна почивка.

Прекрасно средство при неврози е коктейлът от глог и валериана. Тинктурите се правят поотделно и накрая се събират – точно преди употребата.

Рецепта: 1 чаша пресни пюрирани плодове от глог се заливат със 70-градусов спирт и престояват 3 седмици. Много фино се филтрират – не през цедка, а през многослойна марля. Отделно 1 част много ситно кълцани коренчета валериана се пускат в 5 части от същия спирт и се държат на топличко за седмица. Филтрират се по описания за глога начин. Точно преди изпиване се смесват по 30 броя капки и от двете и се разреждат с малко кипната водичка.

Великденче

Това прекрасно наше растение е по-известно за други типове болежки и по-малко се знае неговата уникална функция по отношение на неврозите. Но редица лечители го прилагат при безпокойство, тревожен сън, повишена раздразнителност, което пречи на почивката. Показание да се вземе точно великденче е един специфичен симптом – бързата ротация на различни настроения от минорната и мажорната гама, както и бързо настъпване на умора от всякакви, дори и съвсем леки дейности.

Великденчето предимно се ползва в сборове. Идеално му приляга съчетанието на Демир бозан, но ето и още няколко формули:

 • Рецепта № 1: 10 г великденче, 15 г корен валериана, по 20 г от следните видове – дива мащерка, дяволска уста, къпина – лисенца и цвят, и кантарион – жълт. Това к-во е за по-дълго време. За еднократно варене се отделят приблизително по 1 от големите лъжици на 1 водна чаша. Не се вари, а се запарва дълго – поне 4 часа.
 • Рецепта № 2: по 10 г великденче, трицветна теменуга и биденс се пускат в кипнат 1 л вода. Дърпат се без варене и се оставят самостоятелно да стигнат стайната температура. Отварката е доста слаба, затова дозата е чаена чаша, по 4 пъти.
 • Рецепта № 3: 5 г кора от дъб, 4 г великденче, 3 г валериана, 3 г белия равнец, 2 г подъбиче. Посочените грамове за са еднократно приготвяне, като на тях се пада литър вода. Запарката е 15 минути. Отпиват се 3 Х 30 мл.
Блатен тъжник

Той присъства в съчетанието от раст. в Демир бозан заради благотворния му ефект върху сърцето. Вторият още по-хубав ефект е седативният. Това му позволява да се справя ефикасно с депресивни състояния, неврози и нарушения в съня. Изписват го специално за хипостенна неврастения със симптоми на апатия, сънливост и слабост. Ето няколко схеми:

Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Наличието на апатия и слабост е показание да се избере блатен тъжник

 • Рецепта №1: 1 лъжичка за чай изсушена и наронена билка се потапя в 0.2 вряла водичка и се запарва 1 час под капак. Количеството се взема за деня, делено на 4 и дори 5 пъти.
 • Рецепта №2: 1 супена лъжича сухи и смелени корени от блатен тъжник се заливат с 0.2 л вряла водичка. Варят се на слабичко в емайлиран съд за 7 минути или ако предпочитате – на водна баня, но тогава е за двойно по-дълго време. Пари се още 40 минути. Отмерва се по супена лъжица, като приемът е до 4 пъти в деня.
 • Рецепта № 3: 100 г сух блатен тъжник стрък на 500 мл качествена водка. Компонентите се смесват и се държат 5 денонощия в стъкло – при обичайните за изготвянето на тинктура условия. Употребата е преди всяко основно нахранване, по 25 капки. По-приятно е капките да се поразредят за по-лесно изпиване.
Полски хвощ

Хвощът е чудесен при невроза на сърцето – едно странно страдание, при което няма физиологични увреждания на най-основния орган в тялото, обаче оплакванията са налице и се изживяват истински от болния. За това страдание е ценна следната сборна рецепта:

50 г цвят от глог, 30 г пача трева, 20 г полски хвощ. Това са основните съставки, които се омесват равномерно. За една дозичка се взимат 2 лъжички за чай и се сваряват във водичка колкото една чаша. Запарката е 30 минути. Напитката се взема на глътки периодично през деня.

Същата рецепта се изписва и при неврастения, само че тогава се приема в по-голяма доза и при друга схема. Съставките са същите, грамажите – също, но запарването продължава не 30 минути, както е по-горе, а 2 часа. Еднократната доза е 1/2 чаша или в моменти на раздразнителност, нервна превъзбуда, безсъние, или профилактично през равномерни периоди от време.

Царевична коса
Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Чайчето от царевичната свила нежно релаксира нервн. с-ма

Свилата оказва благотворно влияние върху нервн. с-ма. Тя открива възможност за дълбок и спокоен сън, от който човек излиза отпочинал и пълен със сили. Ликвидират се честите събуждания, невъзможността да се заспи отново, кошмарните сънища и неясната тревожност, която пречи на пълноценната почивка.
Царевичната коса успява да парира невротичните състояния и през деня, а допълнителна екстра е противодействието й на хроничната отпадналост.

Свилата на обикновената царевица се прилага директно при следните симптоми: безсъние, сърд.-съдови проблеми, страдания на нервн. с-ма като стрес, неврози, психози, пристъпи на страх, постоянна тревожност.

Като моносредство свилата се вари така: 1 чаена лъжича царевична коса се потапя в 400 мл много силно вряща вода. Мести се на водна баня за третина от часа, а после се запарва още час. Минава се през многослойна марля, а не през цедка.

Рецепта за сбор с царевична коса

Съставките са 3 части лайка, по 2 – копривка, елеутерокок и бял смил, дяволска уста и царевична коса, 1 част маточина. Всички билки се смесват като обща заготовка, но еднократната доза се приготвя от доста малко количество – само чаена лъжичка за чаша вода. Настойването е 30 минути. Това к-во се пие за деня.

Котешка стъпка

С какво е забележително това растение? Повече познато като билка за стомаха (чаят от нея помага при спазми и болки, при диария и газове) и лекарство за бронхити и астми, неговата полза относно нервните болести остава на заден план. Демир бозан преоткрива силата на това растение, а то наистина има какво да даде по отношение на неврозите и техните симптоми.

Страхова, сърдечна, паническа, натраплива невроза лечение билки лекарства

Котешката стъпка е показана при сезонните депресии –